Här är förslagen om omställningsstöd 

Regeringens förslag på omställningsstöd till företag som drabbats av coronakrisen skickas nu till Lagrådet för granskning. Resultat har hela listan.

 

I veckan meddelade regeringen att man nu skickar sitt justerade förslag på omställningsstöd till Lagrådet. Omställningsstödet är till för att stötta företag som drabbats hårt till följd coronapandemin och innebär att företag som tappat minst 30 procent av sin omsättning under mars och april i år ska kunna få ekonomiskt stöd från staten. Utöver den nya lagen avser regeringen besluta om en ny förordning.

 

Följande justeringar görs i lagrådsremissen:

  • För att undgå ansvar för det nya brottet omställningsstödsbrott måste felaktigt utbetalt stöd återbetalas.
  • Skatteverket får möjligheter att genomföra kontrollbesök i ett tidigare skede, redan vid prövningen av ansökan.

Utöver den nya lagen avser regeringen även att besluta om en ny förordning. Bland annat kommer nedan justeringar göras i förordningen:

  • Vissa ombildade företag kommer att kunna få stöd.
  • En särskild begränsningsregel som säkerställer att företag inte överkompenseras av stödet kommer att införas.
  • Listan på kostnader som kan ersättas kommer att justeras, bland annat så att djurfoder och vissa tvätteritjänster också omfattas.
  • En förutsättning för stöd kommer fortsatt vara att ett revisorsintyg ges in, om stödet uppgår till minst 100 000 kronor. I de kommande förordnings­bestämmelserna kommer dock omfattningen en revisorns granskning att tydliggöras och göras beroende av stödets storlek.
  • En möjlighet till stöd för administrativa kostnader som uppkommit med anledning av ansökan kommer att införas, upp till ett visst belopp.
  • Företag som lämnat vinstutdelning eller vissa andra typer av särskilt reglerade värdeöverföringar till aktieägare eller medlemmar under en viss tidsperiod kommer fortsatt inte att kunna få stöd. Företagen kommer dock inte att vara förhindrade att lämna koncernbidrag.

Sofia Hadjipetri Glantz

 

Läs mer: Lagrådsremiss – Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset