Har du koll på friskvårdsbidraget?

Vad gäller för friskvårdsbidrag? Nu har Skatteverket publicerat ett förtydligande. Där framgår bland annat att körsång, fiske och agility är aktiviteter där det inte är okej att använda friskvårdsbidraget.

 

Att ha en nöjd och glad personal är viktigt för de allra flesta arbetsgivare. Utöver lön och pensionsavsättningar är möjligheterna till friskvård, motionsaktiviteter, eller gratis kaffe på arbetsplatsen sådant som brukar skapa trivsel på en arbetsplats. Samtidigt väcker reglerna kring personalvårdsförmåner, motion och friskvårdsbidrag ofta frågor.

 

Skatteverket har på sin webb publicerat ett förtydligande kring friskvårdsbidraget, och där kommenterar myndighetens rättsliga expert Pia Blank Thörnroos så här:

– Avsikten med friskvårdsbidraget har aldrig varit att arbetsgivaren skattefritt ska kunna betala olika fritidsintressen och naturupplevelser eller träning av ett husdjur, även om aktiviteten leder till ett ökat välbefinnande eller att det innebär motion.

 

Det hon syftar på är att aktiviteter som körsång utanför arbetsplatsen, fiske och agility inte är aktiviteter där friskvårdsbidraget kan användas. Det finns dock en hel del andra friskvårdsaktiviteter och träningsformer som arbetsgivaren kan erbjuda sina anställda skattefritt – så länge aktiviteterna är av mindre värde. En lista med exempel på vanliga aktiviteter finns på Skatteverkets webb, och i den listan nämns bland annat aerobics, amerikansk fotboll, bergsklättring, fotboll, golf och motionsrådgivning. Det är dock viktigt att komma ihåg att det bara är kostnaden för själva aktiviteten som är skattefri. Till exempel är inträdesavgiften till en godkänd aktivitet, och kostnaden för godkända behandlingar, något som kan vara skattefritt. Hyra eller inköp av utrusning och redskap är inte en skattefri förmån.

 

Som arbetsgivare är det också bra att känna till att arbetsgivaren har rätt att proportionera friskvårdsbidraget utifrån de anställdas arbetstid. Det konstaterade Skatteverket i ett ställningstagande som kom våren 2017.

 

Det betyder att en arbetsgivare som har anställda som jobbar deltid till 50 procent har rätt att erbjuda dessa 50 procent av friskvårdsbidraget. Skatteverket konstaterar dock att proportioneringen inte får styras av kriterier som lönenivå, tjänsteställning eller arbetsort. Inte heller bör minskad arbetstid eller ledighet på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet påverka att friskvårdsbidraget reduceras.

 

Charlotta Marténg

Läs mer: Deltid ger halvt friskvårdsbidrag

Läs mer: Friskvårdsbidrag kan inte användas som delbetalning för exklusivt gym

Läs mer: Friskvårdsbidrag nu även för dyrare sporter

Läs mer: Skatteverket om personalvårdsförmån, motion och friskvård

Denna text publiceras i samarbete med tidningen Resultat