Hög tid att söka omsättningsstöd

Ska du söka omsättningsstöd för perioden mars till och med juli 2020? Då är det dags att göra det nu. Om knappt två veckor stänger första ansökningsperioden.

 

Den som driver enskild näringsverksamhet och som tappat intäkter på grund av corona kan ha rätt till omsättningsstöd. För att få stödet krävs ett större omsättningstapp och att det går att koppla till coronapandemin. Kravet är företagets omsättning varit minst 200 000 kronor och att du inte haft rätt till arbetslöshetsersättning.

 

31 januari är sista dagen att söka omställningsstödet för perioden mars-april, maj och/eller juni-juli 2020. Ansökan görs via boverket.se och stödet hanteras sedan av Länsstyrelsen. Det är möjligt att få upp till 75 procent i ersättning.

 

Regeringen har också meddelat att stödet för enskilda näringsidkare kommer att förlängas, något Resultat berättat om tidigare. (länk: https://www.tidningenresultat.se/forlangda-och-forstarkta-stod-for-foretagen/). Omsättningsstödet kommer även att gå att söka för perioden augusti 2020 till februari 2021 och stödnivån för perioden november till februari höjs från 75 till 90 procent.

 

Charlotta Marténg

Läs mer om omsättningsstödet: https://www.verksamt.se/driva/samlad-information-till-foljd-av-coronaviruset/omsattningsstod-till-enskild-naringsverksamhet

Länk till ansökan hos Boverket: https://www.boverket.se/sv/e-tjanster/login/