Höjda avgifter hos Bolagsverket

Funderar du på att byta namn på ditt företag? 1 februari höjer Bolagsverket avgiften för namnbyte.

 

Bolagsverket bildades för snart 15 år sedan då bolagsavdelningen i Patent- och registreringsverket (PRV) blev en egen myndighet. Myndigheten har tre grundläggande uppgifter:

 

– Myndighetsutövning (det vill säga granskning och registrering av företag och föreningar, ändringar i företag, hantering av årsredovisningar och beslut med mera).

 

­- Service och information (att tillhandahålla företagsfakta, öppen och tillgänglig information om företag och föreningar).

 

– Förenkling (förenkla företagandet och tillsammans med andra aktörer utveckla effektiva digitala tjänster).

 

Till skillnad från många andra myndigheter finansieras inte verksamheten främst av skatter utan huvudsakligen genom de avgifter som tas ut för tjänsterna som utförs. Från och med 1 februari 2019 kommer Bolagsverket att höja avgiften för flera av sina tjänster – bland annat berörs aktiebolag, enskilda näringsidkare, ekonomiska föreningar, företagsinteckningar och e-ingivna kungörelser.

 

En lista över alla ändringar finns på Bolagsverkets webb, men några av avgifterna som höjs är:

För aktiebolag

  • Ändring av företagsnamn e-tjänst 1 300 kronor, blankett 1 500 kronor.
  • Ändring av styrelse, revisor eller firmateckning e-tjänst 700 kronor, blankett 1 000 kronor.

För enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag

  • Registrera enskild näringsidkare, handelsbolag eller kommanditbolag e-tjänst 1 100 kronor, blankett 1 400 kronor.
  • Ändra företagsnamn e-tjänst 900 kronor, blankett 1 100 kronor.
  • Ändra exempelvis bolagsman, revisor eller firmateckning e-tjänst 500 kronor, blankett 800 kronor.

En avgift som däremot sänks är avgiften för e-ingivna kungörelser som kommer att sänkas från 30 till 20 kronor.

Charlotta Marténg

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer: Bolagsverket Nya avgifter 1 februari 2019