Kom ihåg-listan juni till september

12 juni

* Egen skatteinbetalning för att undvika räntedebitering på ”kvarskatt” på mer än 30 000 kronor för företag med räkenskapsår som avslutas 31 januari, 28 februari, 31 mars eller 30 april 2018.

 

* Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor)

– Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för maj, betalning.

– Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för maj, betalning.

 

* Små företag (momspliktig omsättning högst 40 miljoner kronor)

– Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för maj, betalning.

– Avdragen skatt och avgifter för maj, deklaration och betalning.

– Moms för april, deklaration och betalning.

 

 

20 juni

* EU-försäljning för maj (vid månadssammanställning på papper).

 

25 juni

* EU-försäljning för maj (vid månadssammanställning elektroniskt).

 

26 juni

* Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor)

– Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för maj, deklaration.

– Moms för maj, deklaration och betalning.

 

* Helårsredovisning moms (årsomsättning högst 1 miljon, momsredovisning en gång per år, EU-handel bedrivs)

– Moms för räkenskapsår som slutar 30 april 2018, betalning och momsdeklaration.

 

* Handelsbolag, konkursbon m.fl. med helårsredovisning av moms

– Moms för räkenskapsår som slutar 30 april 2018, betalning och momsdeklaration.

 

2 juli

* Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslutsdag 30 november 2017).

 

* Sista dag att deklarera på papper för juridiska personer med räkenskapsår avslutat 30 september, 31 oktober, 30 november eller 31 december 2017.

 

* Senaste dag som fastighetsägare ska ha fått beslut om fastighetstaxering avseende

– allmän fastighetstaxering 2018 av alla småhus,

– särskild fastighetstaxering 2018 av lantbruk, hyreshus, ägarlägenheter, industrier, täkter, elproduktionsenheter och specialenheter som är nybildade eller förändrade.

 

12 juli

* Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor)

– Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för juni, betalning.

– Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för juni, betalning.

 

* Små företag (momspliktig omsättning högst 40 miljoner kronor)

– Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för juni, betalning.

– Avdragen skatt och avgifter för juni, deklaration och betalning.

– Moms för maj, deklaration och betalning.

 

* Helårsredovisning moms (årsomsättning högst 1 miljon, ingen EU-handel, momsredovisning en gång per år, pappersredovisning)

– Moms för räkenskapsår som slutar 30 september, 31 oktober, 30 november och 31 december 2017, betalning och deklaration.

 

 

20 juli

* EU-försäljning för juni (vid månadssammanställning på papper).

 

* EU-försäljning för april–juni (vid kvartalssammanställning på papper).

 

 

25 juli

* EU-försäljning för juni (vid månadssammanställning elektroniskt).

 

 

* EU-försäljning för april–juni (vid kvartalssammanställning elektroniskt).

 

 

26 juli

* Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor)

– Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för juni, deklaration.

– Moms för juni, deklaration och betalning.

 

* Helårsredovisning moms (årsomsättning högst 1 miljon, momsredovisning en gång per år, EU-handel bedrivs)

– Moms för räkenskapsår som slutar 31 maj 2018, betalning och momsdeklaration.

 

* Handelsbolag, konkursbon m.fl. med helårsredovisning av moms

– Moms för räkenskapsår som slutar 31 maj 2018, betalning och momsdeklaration.

 

 

31 juli

* Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslutsdag 31 december 2017).

 

 

1 augusti

* Sista dag att deklarera elektroniskt för juridiska personer med räkenskapsår avslutat 30 september, 31 oktober, 30 november eller 31 december 2017.

 

 

13 augusti

* Egen skatteinbetalning för att undvika räntedebitering på ”kvarskatt” på mer än 30 000 kronor för företag med räkenskapsår som avslutas 31 maj eller 30 juni 2018.

* Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor)

– Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för juli, betalning.

– Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för juli, betalning.

 

 

17 augusti

* Små företag (momspliktig omsättning högst 40 miljoner kronor)

– Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för juli, betalning.

– Avdragen skatt och avgifter för juli, deklaration och betalning.

– Moms för juni (vid månadsredovisning), deklaration och betalning.

– Moms för april–juni (vid kvartalsredovisning), deklaration och betalning.

 

 

20 augusti

* EU-försäljning för juli (vid månadssammanställning på papper).

 

 

27 augusti

* EU-försäljning för juli (vid månadssammanställning elektroniskt).

* Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor)

– Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för juli, deklaration.

– Moms för juli, deklaration och betalning.

 

* Helårsredovisning moms (årsomsättning högst 1 miljon, momsredovisning en gång per år, EU-handel bedrivs)

– Moms för räkenskapsår som slutar 30 juni 2018, betalning och momsdeklaration.

* Handelsbolag, konkursbon m.fl. med helårsredovisning av moms

– Moms för räkenskapsår som slutar 30 juni 2018, betalning och momsdeklaration.

 

 

31 augusti

* Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslutsdag 31 januari 2018).

 

 

3 september

* Egen skatteinbetalning för att undvika räntedebitering på ”kvarskatt” på högst 30 000 kronor för företag med räkenskapsår som avslutas 31 januari, 28 februari, 31 mars eller 30 april 2018.

 

 

12 september

* Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor)

– Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för augusti, betalning.

– Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för augusti, betalning.

 

* Små företag (momspliktig omsättning högst 40 miljoner kronor)

– Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för augusti, betalning.

– Avdragen skatt och avgifter för augusti, deklaration och betalning.

– Moms för juli, deklaration och betalning.

 

 

20 september

* EU-försäljning för augusti (vid månadssammanställning på papper).

 

25 september

* EU-försäljning för augusti (vid månadssammanställning elektroniskt).

 

 

26 september

* Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor)

– Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för augusti, deklaration.

– Moms för augusti, deklaration och betalning.

 

* Helårsredovisning moms (årsomsättning högst 1 miljon, momsredovisning en gång per år, EU-handel bedrivs)

– Moms för räkenskapsår som slutar 31 juli 2018, betalning och momsdeklaration.

 

* Handelsbolag, konkursbon m.fl. med helårsredovisning av moms

– Moms för räkenskapsår som slutar 31 juli 2018, betalning och momsdeklaration.

 

Denna text publiceras i samarbete med tidningen Resultat