Lättnader på momsområdet för mikroföretag och vissa tjänster

Regeringen har i dagarna föreslagit en höjd omsättningsgräns för momsbefrielse samt sänkt moms på vissa sorters reparationer. Förslagen presenterades redan i budgetpropositionen för 2022.

 

För att underlätta administrationen för småföretagare och andra mindre verksamheter vill regeringen höja omsättningsgränsen från nuvarande 30.000 till 80.000 kronor per beskattningsår, vilket innebär att aktörer med en omsättning upp till 80.000 kronor inte längre behöver vara registrerade för och deklarera moms.

 

Som ett led i att få fler att laga sina trasiga saker istället för att köpa nytt, föreslås vidare sänkt moms från 12 till 6 procent på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne.

 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Sara Falk, FAR ONLINE