Näringsidkare i glesbygden kan få skattereduktion

Boende i ett antal kommuner i Norrland och Västra Svealand kan få regional skattereduktion, enligt ett regeringsförslag. Även enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag ska omfattas.

 

Skattereduktionen på 1 675 kronor per år är tänkt att gälla personer som sedan 1 november året före ett beskattningsår är folkbokförda i någon av de i förslaget uppräknade kommunerna i glesbygden. Avräkning sker mot den kommunala inkomstskatten.

 

Även enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag ska få rätt till reduktionen, om den faller inom ramen för EU:s regler för mindre stöd. Mottagaren måste då ange om andra stöd av mindre betydelse har mottagits, om dessa överstiger 150 000 kronor. Skyldigheten att informera om andra stöd ska gälla för innevarande beskattningsår och de två föregående beskattningsåren. Företaget måste drivas av en fysisk person och vinsten måste ha beskattats hos den personen.

 

Förslaget bygger på januariöverenskommelsen och är tänkt att träda i kraft 1 december 2020. Det innebär att det kan komma att tillämpas på beskattningsår som börjar efter 31 december 2019.

 

Martin Wallström

Läs mer: Regeringens PM Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion)