Nu är det dags att ansöka om ersättning för rot- eller rutjänster

Har du utfört rot- eller ruttjänster under 2018? I så fall är det dags att lämna in din begäran om utbetalning till Skatteverket. Kommer ansökan in för sent går du miste om utbetalningen.

 

När rotavdraget infördes 2008 var syftet att minska svartarbetet inom vissa branscher. Rotavdraget kompletterades senare med rutavdraget, och innebär i stora drag att privatpersoner som anlitar dig som företagare för rot- eller rutarbete kan få skatterabatt på arbetskostnaden. Det är bara arbetskostnaden som ger rätt till avdrag, inte material- eller resekostnader i samband med arbetet, och avdraget gör du på fakturan till kunden. För rotarbete gäller max 30 procent av arbetskostnaden, och för rutarbete max 50 procent, dock totalt max 50 000 kronor per person och år.

 

Din kund måste ha betalat sin faktura senast 31 december 2018, och arbetet ska ha utförts under förra året. Dessutom måste din begäran om utbetalning ha inkommit till Skatteverket senast 31 januari i år, för att du ska kunna få några pengar. På Skatteverkets webb noterar dock myndigheten att det inte innebär att din ansökan behöver vara beslutad innan dess för att kunden ska kunna få rot- och rutavdrag, men den ska ha inkommit till myndigheten.

 

För att du ska kunna få utbetalningen från Skatteverket måste du vara godkänd för F-skatt, antingen redan när du och kunden ingår avtal, eller senast när kunden betalar. Enklaste sättet att begära utbetalning från Skatteverket är att använda myndighetens e-tjänst.

 

Läs mer: Begära utbetalning – så här gör du

Skatteverket behöver få in uppgifter som:

  • Hur många timmar du lagt ned på arbetet
  • Vilken typ av rot- eller rutarbete som är utfört (om båda tjänsterna utförts i samma arbete krävs att du begär två olika utbetalningar)
  • Hur mycket du tagit betalt för material
  • Hur mycket du tagit betalt för annat än rot- eller rutarbete och material, till exempel resekostnader.

På Företagarnas webb listas ytterligare saker som är viktiga för dig som näringsidkare att tänka på om du utför tjänster som kan ge rätt till rot- eller rutavdrag. Företagarna tipsar om att det är viktigt att ha skriftliga avtal med kunden. Kom också ihåg att Skatteverket kan lämna kunden uppgift om hur mycket av det maximala avdraget som använts, och du kan begära att kunden ger dig en kopia på uppgiften. Har köparen redan använt sitt maximala avdrag får du inga pengar från Skatteverket. Tänk också på att det är ditt ansvar att se till att din kund verkligen är ägare av fastigheten där arbetet utförts.

 

Läs mer: Vad ska du som företagare tänka på?

Charlotta Marténg

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat