Nu går det att söka evenemangsstöd för 2021

Behöver ditt evenemang ställas in eller kraftigt begränsas på grund av pandemin? Nu kan arrangörer och underleverantörer söka ett nytt evenemangsstöd.

 

Från 10 augusti är det möjligt för arrangörer och underleverantörer att ansöka om evenemangsstöd. För att få stöd krävs att evenemanget skulle ägt rum mellan 1 juni och 31 december 2021 och att det riktar sig till minst 250 personer.

 

– Tanken är att arrangörer ska våga planera för evenemang trots rådande osäkerhet kring restriktioner, säger Eva Bodén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, i en kommentar på myndighetens webb.

Evenemangsstödet uppgår till 70 procent av de utgifter som inte täcks av intäkter eller andra stöd. Maxbeloppet är 17,5 miljoner kronor, enligt Skatteverket, som har fått uppdraget att hantera ansökningar och betala ut stödet.

 

Det är även möjligt att ansöka om förhandsbesked.

– På så sätt vet arrangörer att evenemanget uppfyller kraven för att kunna få stöd redan under planeringen, säger Eva Bodén.

De flesta typer av evenemang, med undantag för sådana som till största delen ingår i idrottsrörelsens ordinarie tränings- eller tävlingsverksamhet, kan använda sig av det nya stödet.

 

Evenemangsstödet går att söka till 31 december 2021.

Sofia Hadjipetri Glantz

Läs mer om evenemangsstödet på Skatteverkets webb: https://skatteverket.se/foretag/skatterochavdrag/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer/evenemangsstod2021.4.96cca41179bad4b1aa4acc.html