Ny blankett för att hantera ränteavdrag

Berörs du av reglerna för ränteavdragsbegränsning? Nu har Skatteverket publicerat blankett N9 som i så fall kan vara aktuell för dig.

 

Vid årets början infördes nya regler för begränsningar i ränteavdrag för företag. Begränsningen sker enligt EBITDA-regeln som innebär att avdragen baseras på ett företags rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och amorteringar. Utrymmet för att göra avdrag uppgår till 30 procent, och företag får dra av negativa räntenetton på upp till fem miljoner kronor. Förslaget berör i första hand större företag.

 

För företag som berörs av ränteavdragsbegränsningen har Skatteverket nyligen publicerat blankett N9. I många fall blir den obligatorisk att lämna med inkomstdeklarationen. Blanketten ska användas av bolag vars negativa räntenetto är högre än fem miljoner kronor. Den ska även lämnas in av bland annat bolag i intressegemenskaper med ett negativt räntenetto överstigande fem miljoner kronor innan koncernutjämning, samt av bolag som begär avdrag för ett negativt kvarstående räntenetto eller ett bolag som drar av ett negativt räntenetto från ett annat bolag enligt reglerna om koncernutjämning.

 

Rör det här dig? Diskutera frågan med din revisor eller rådgivare!

Läs mer/ladda ner blanketten: Skatteverket – blankett N9