Ny guide om kontrolluppgifter

Ska du lämna kontrolluppgift för en bostadsrättsförening? Nu har Skatteverket publicerat en ny guide på sin webb.

 

När en medlem i en bostadsrättsförening säljer hela eller delar av sin bostadsrätt ska bostadsrättsföreningen eller bostadsföretaget redovisa det till Skatteverket i en kontrolluppgift, blankett KU55. Redovisningen ska ske direkt efter försäljningen men senast 31 januari året efter att bostaden bytt ägare. Det gäller oavsett om ägarskiftet sker genom gåva, bodelning, arv eller testamente.

 

Det är föreningens ansvar att se till att uppgifterna lämnas in i rätt tid. För att underlätta har Skatteverket publicerat en guide på sin webb.

 

Läs mer: Skatteverket – så lämnar du kontrolluppgiften

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat