Nya momsregler för värdebevis nästa år

Snart införs nya momsregler för värdebevis, så kallade vouchers. Om momsen ska betalas när vouchern köps eller faktiskt används beror på voucherns funktion.

 

2016 infördes EU:s mervärdesskattedirektiv som gäller även i Sverige. Då det saknas regler i direktivet om hur vouchrar – det vill säga exempelvis värdebevis, lunchkuponger, kontantkort och presentkort – ska hanteras momsmässigt har medlemsländerna i EU gjort på olika sätt. Konsekvensen har blivit risk för dubbelbeskattning, utebliven beskattning och snedvriden konkurrens. För att motverka detta har EU tagit fram ett gemensamt direktiv med allmänna bestämmelser som riksdagen tidigare i år sa ja till.
De nya reglerna införs i Sverige 1 januari 2019 och kommer att omfatta vouchrar utställda efter 31 december 2018.

 

Direktivet innehåller definitioner av olika typer av vouchrar och bestämmelser om när beskattning kan ske vid transaktioner med dessa. Framför allt påverkas detaljhandeln, övriga företag som ställer ut presentkort samt företag som arbetar med kontantkort.

 

De nya reglerna innebär att en voucher definieras som ett instrument som det finns en skyldighet att godta som ersättning eller delvis ersättning för omsättning av varor eller tjänster. Det ska framgå av vouchern, eller tillhörande dokument, vad för tjänster eller varor som avses.

 

Man kommer också att skilja på enfunktionsvoucher och flerfunktionsvoucher. I de fall det finns tillräckligt med uppgifter om momsen som ska betalas när varan eller tjänsten inlöses samt i vilket land den ska omsättas räknas vouchern som ställs ut som en enfunktionsvoucher.

 

En flerfunktionsvoucher är enligt de nya bestämmelserna vouchrar som används där beskattningslandet inte är känt eller då det inte är känt ur mycket moms som ska tas ut när varorna eller tjänsterna löses in.

 

De nya bestämmelserna innebär att det är själva överlåtelsen av en enfunktionsvoucher som utlöser skattskyldighet för moms. Ersättningen som betalas utgör beskattningsunderlaget. När det gäller flerfunktionsvouchern är det däremot tillhandahållandet av tjänster eller den faktiska leveransen av varor som utlöser skattskyldigheten.

Charlotta Marténg

 

 

Rör detta dig? Diskutera frågan med din revisor eller redovisningskonsult!

Läs mer: Mervärdesskatteregler för vouchrar

Denna text publiceras i samarbete med tidningen Resultat