Nyheter inför bokslutet 2019

Få nyheter för företag som inte har noterade aktier. Så sammanfattar Carina Edlund, redovisningsspecialist på KPMG, nyheterna inför bokslutet 2019.

 

För nittonde året i rad skriver Carin Edlund Nyheter inför bokslutet 2019 för Balans, Resultats systertidning som ges ut av FAR. I år skriver hon tillsammans med Jörgen Nilsson, Hans Hällefors, Louise Sjödin, Helle Kant och Patrik Sandell.

 

  • Detta är ett år med få nyheter för företag som inte har noterade aktier och som inte tillämpar IFRS. För bolag med noterade aktier har ändringar skett främst av aktiebolagslagen och dess ändringar avser riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt transaktioner med närstående, säger Carina Edlund till tidningen Balans.

Du som vill läsa Nyheter inför bokslutet 2019 hittar den här

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat