Revisorns roll i Svenska kyrkan

Inom Svenska kyrkan har de valda revisorerna en viktig roll och fungerar som kyrkofullmäktiges kontrollorgan och demokratibevakare. Baker Tilly bjuder nu in till en utbildningsdag i Halmstad den 9 september i samarbete med Svenska Kyrkans kansli. Utbildningen vänder sig till alla som är valda revisorer inom Svenska Kyrkans församlingar, pastorat och stift.

Det är viktigt att du som vald revisor vet vad som förväntas av dig som revisor, både som undertecknare av revisionsberättelsen tillsammans med den kvalificerade revisorn, och som verksamhetsrevisor. Efter utbildningen kommer du att veta vilka regler som styr ditt arbete som revisor, vad verksamhetsrevision är och hur det går till, och i övrigt vilka uppgifter en vald revisor har. Utbildningen hålls av Jens Persson, auktoriserad revisor på PwC och AnnMargaret Dahlström, ekonom på kyrkokansliet i Uppsala.

 

Tid: 9 september 09.30 – 16.00. Kaffe serveras från kl 9.00
Plats: Halmstad, närmare plats meddelas senare

 

Anmälan: helena.wallenborg@bakertilly.se
eller via den församling/pastorat du är vald revisor i.

Senaste anmälan: 12 augusti

 

 

Pris: 2.750 kr exkl moms. Dokumentation, lunch och kaffe ingår.

 

För mer information om utbildningen vär vänlig och kontakta
AnnMargaret Dahlström, 018-16 96 73, eller Helena Wallenborg, 0708-98 88 71.