Revisorsprovet – 31 procent av småbyråerna slår Big4

Det är delvis en myt att kandidater från Big4 är överlägsna på revisorsprovet. När man gräver djupare i statistiken tonar en mer nyanserad bild fram, enligt Robert Wennberg, utbildningsansvarig på FAR.

Revisorsexamen ska vara svår. Men när färre än hälften av kandidaterna klarar provet, och när kandidater från de största byråerna har större chans att klara sig än kandidater från små byråer reses frågetecken, vilket Balans har skildrat i tidigare artiklar.

Läs mer: Olika förutsättningar att klara revisorsprovet

Samtidigt hör FAR-medlemmar av sig som inte känner igen sig i bilden, berättar Robert Wennberg, utbildningsansvarig på FAR.

– Flera har reagerat på att man drar alla småbyråer över en kam, säger han till Balans.

 

Robert Wennberg, utbildningsansvarig på FAR. Foto: Lieselotte van der Meijs

Och han ger medlemmarna rätt. När Robert Wennberg analyserar statistiken över vilka som klarar revisorsexamen visar det sig förvisso att Big4 har ett stabilt högt resultat på provet. Men det betyder inte att kandidater från de största byråerna regelmässigt presterar bättre än kandidater från de mindre.

– 31 procent av de mindre byråerna har högre andel som klarar revisorsexamen än Big4 har, säger Robert Wennberg.

Stora skillnader mellan små byråer
Det innebär att skillnaderna mellan de mindre byråerna är stora. De skickar också färre kandidater, vilket gör att varje kandidat ger starkt utslag på statistiken. Säg att två byråer skickar ett par kandidater var under mätperioden. I det ena fallet kanske båda (100 procent) klarar sig medan ingen (0 procent) klarar sig i det andra fallet.

Det behöver alltså inte vara storleken som är avgörande, utan det finns andra faktorer som skiljer en mer framgångsrik byrå från en mindre framgångsrik.

– Framgångsrika byråer jobbar mycket med att säkerställa att medarbetarna får rätt utbildning och bred praktik genom att de får vara med i hela revisionen från planering till rapportering och att de får vara med och diskutera alla svåra frågor, säger Robert Wennberg.

Johan Wintervalld, partner på Baker Tilly i Helsingborg, är av samma uppfattning. De senaste åren har hans byrå skickat upp en handfull kandidater till revisorsprovet, och alla har klarat sig.

– Förutom utvecklingssamtal och lönesamtal har alla våra medarbetare ett utbildningssamtal. Jag tror att det är nyckeln till att vi lyckas, säger han.

Johan Wintervalld, Baker Tilly. Foto: Leo Erdfelt

 

I utbildningssamtalet ser man över vilka typer av uppdrag medarbetaren är med på och vilka erfarenheter som saknas.

– Det viktiga är att få en bra och spridd praktik, så att man skaffar sig erfarenhet från alla områden, säger Johan Wintervalld.

På en mindre byrå med färre stora uppdrag kan det ta längre tid innan en medarbetare har hunnit få erfarenhet av alla moment. Det gör att Baker Tilly i Helsingborg gärna väntar ett par extra år med att skicka upp kandidater till examen.

– Det kanske tar 6–7 år snarare än 4–5 år på en större byrå. De största byråerna har resurser till stora utbildningsinsatser, vi mindre byråer är beroende av att man får erfarenheten. Vi vill inte skicka upp någon som inte känner sig redo och riskera att personen på grund av bristande erfarenhet och kunskap inte klarar provet, säger Johan Wintervalld.

Assistenter riskerar tappa självförtroendet
Hans bedömning är att om man skickar upp assistenter för tidigt och de kuggar, riskerar individerna att tappa självförtroendet och skriver kanske provet max en gång till, innan de ser sig om efter annat yrke. Det bekymrar honom mot bakgrund av revisionsyrkets minskande attraktionskraft.

– För mig är det en branschfråga. Vi har i nuläget inga rekryteringsproblem utan har tvärtom många sökande till våra tjänster, men om allt förre vill bli revisorer ser jag att småbyråer kan få svårt att överleva på sikt, säger Johan Wintervalld.

För de teoretiska utbildningarna använder Baker Tilly i Helsingborg FAR:s hela kursutbud och är generösa med att skicka medarbetare på kurser.

– För oss mindre byråer är FAR avgörande för att klara provet, säger Johan Wintervalld.

Enligt Robert Wennberg på FAR finns förutsättningar för alla byråer att öka medarbetarnas chanser. Han tror dessutom att de nya reglerna om utbildningsplaner kan vara ett stöd för mindre byråer när det kommer till att upprätta de processer som krävs.

– De nya reglerna innebär att byråerna förväntas utvärdera medarbetarna löpande, vilket är viktigt, inte minst inför revisorsprovet, då man behöver veta att man har de kunskaper som krävs.

Stora byråer har traditionellt haft en tydligare utvärdering och process för att avgöra vilka de släpper upp att göra revisorsexamen. Med de nya utbildningsplanerna kommer även mindre byråer att behöva göra detta.

– Utbildningsplanen säger egentligen bara det som de framgångsrika byråerna redan har gjort, säger Robert Wennberg.

Framgångsfaktorer enligt Robert Wennberg:

  • Allsidig praktik
  • Bra anseende – lätt att rekrytera
  • Plan och uppföljning för medarbetarens utveckling

Läs mer: Examensrådets ordförande: Revisorsprovet inte svårare för kandidater från småbyråer

Läs mer: Rekordfå klarade vårens revisorprov

Läs mer: Examensrådet om revisorsprovet: ”Ska bevaka och analysera noga”

Taggar: FAR revisorsprov