Rutavdraget kan utvidgas

Rutavdraget kan komma att gälla fler tjänster. Och höjas till 75 000 kronor. Det är några förändringar som kan gå igenom efter utredning av rutavdraget.

 

En särskild utredare har tillsats av regeringen för att undersöka hur befintliga tjänster i rutavdraget ska utökas, hur avdraget ska kunna gälla fler tjänster och om höjning till 75 000 kronor är möjlig. Det framgår av ett kommittédirektiv.

 

De nya tjänsterna gäller tvättarbete som utförs utanför bostaden, ommöblerings- och bortforslingstjänster samt trygghetstjänster. I uppdraget omfattas även en särskild ordning för rutavdrag för äldre personer.

 

Rutavdraget trädde i kraft i juli 2007. I december året därpå gick rotavdraget igenom, vilket gäller reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder.

 

Uppdraget kring rutavdraget ska redovisas senast 15 januari 2020.

 

Sofia Hadjipetri Glantz

Läs mer: Kommittédirektivet Utvidgningar av rutavdraget

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat