Så beräknas anställningstiden vid växa-stöd

Växa-stödet ska göra det lättare för enmansföretag att göra sin första anställning. 1 augusti i år ändrades reglerna och nu förtydligar Skatteverket hur anställningstiden ska beräknas.

 

Växa-stödet är tänkt att underlätta för ensamföretagare att anställa sin första medarbetare. Till och med 31 december kan den som är enskild näringsidkare, handelsbolag med högst två delägare och aktiebolag få en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna – det som i dagligt tal kallas växa-stödet.

 

Stödet innebär i praktiken att du som anställer bara behöver betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent på ersättningen som betalas ut.

 

Växa-stödet har funnits under en tid och 1 augusti i år trädde en ny lagändring i kraft. Möjligheten till växa-stöd förlängdes till de 24 första månaderna för den först anställda i verksamheten. Lagändringen ska även tillämpas retroaktivt på anställningar som påbörjats efter 28 februari 2018.

 

Mot bakgrund av lagändringen har Skatteverket valt att uppdatera sin vägledning på webben. Där finns exempel på hur anställningstiden ska beräknas.

 

Charlotta Marténg

Läs mer: Skatteverkets vägledning – så beräknas anställningstid

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat