Säljer ditt företag varor till privatpersoner inom EU?

Idag börjar nya mervärdesskattregler gälla för försäljning av varor som säljs och skickas till privatpersoner i inom EU.

 

Från och med idag ska du som säljare redovisa utländsk moms när försäljningen av varor och elektroniska tjänster till privatpersoner inom EU överskrider 99 680 kr under året.

 

För att undvika momsregistreringar i flera länder införs ”OSS-systemet” där en särskild mervärdesskattedeklaration kan lämnas för all försäljning till alla EU-länder. Registrering till OSS görs hos Skatteverket i Sverige och OSS-deklarationen lämnas i Sverige där du redovisar din utländska moms.

 

Idag införs också nya regler för s.k. plattformsföretag. Ett plattformsföretag har en marknadsplats på nätet där säljare och köpare kopplas samman och varorna skickas från tredje land till privatpersoner inom EU. I vissa fall anses du som plattformsföretag ha köpt in varan i eget namn och sålt den vidare till privatpersonen. Då ska du som plattformsföretag se till att redovisa in utgående moms på försäljningen.

 

Har du frågor kring de nya reglerna? Kontakta Jenny Thomsson på Baker Tilly Tributa KB, jenny.thomsson@bakertilly.se, 0702-499878, www.bakertillytributa.se