Sänkt kapitalkrav för aktiebolag ännu närmare

Nu har ytterligare ett steg tagits mot att sänka kapitalkravet för aktiebolagen. Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen och förslaget ser ut att bli verklighet från 1 januari 2020.

 

Som tidningen Resultat tidigare har berättat är reglerna kring kapitalkrav för aktiebolag på väg att förändras. Förändringen är en del i den januariöverenskommelse som träffades mellan regeringspartierna, Liberalerna och Centerpartiet i början av året.

 

I början av september presenterades en lagrådsremiss, som Lagrådet inte hade några synpunkter på, och 8 oktober kom regeringens proposition ”Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag”. Syftet med förändringen är ökad flexibilitet för små och växande företag runt om i landet. Att gränsen för aktiekapital landar på 25 000 kronor beror på att regeringen vill behålla en viss spärr mot oseriöst företagande.

 

Inget tyder i nuläget på att riksdagen kommer att säga nej till propositionen och de nya reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2020.

 

Läs mer: Regeringens proposition 2019/20:21 Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag