Sänkt kapitalkrav för aktiebolag för större flexibilitet

Regeringen går vidare med förslaget att sänka kravet på aktiekapital i aktiebolag, från dagens 50 000 kronor till 25 000 kronor.

 

Lagrådet har nu fått en lagrådsremiss från regeringen, enligt vilken det lägsta tillåtna aktiekapitalet för privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Förslaget går ut på göra aktiebolagsformen tillgänglig för fler som har för avsikt att starta företag.

 

– Sänkningen av kravet på aktiekapital innebär en större flexibilitet för de små och växande företagen runt om i landet. Samtidigt behålls en viss spärr mot oseriöst företagande, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, i ett pressmeddelande.

 

För tjänste- och kunskapsintensiva företag med små kapitalkrävande tillgångar är ofta dagens krav på 50 000 betungande och förhoppningen från regeringen är därmed att fler företag ska startas.

 

Som tidningen Resultat berättade i våras har förslaget varit på remiss, varefter tanken är att beslut ska fattas av riksdagen. Lagändringen som bygger på januariöverenskommelsen mellan regeringspartierna, Liberalerna och Centerpartiet ska enligt förslaget träda i kraft 1 januari 2020.

 

Aktiebolag skulle före den 1 april 2010 ha 100 000 kronor i aktiekapital, varvid summan för privata aktiebolag sänktes till 50 000 kronor. Enligt regeringen bör kravet på aktiekapital inte vara högre än nödvändigt, samtidigt som andra faktorer som borgenärsskyddet talar emot en sänkning.

 

Martin Wallström

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer:  Sänkt krav på aktiekapital gör aktiebolagsformen mer tillgänglig

Läs mer: Sänkt kapitalkrav på aktiebolag föreslås