Se över ditt löneuttag 2022

Nu när året börjar gå mot sitt slut är det läge för ägare till aktiebolag att se över sitt löneuttag. För inkomståret 2022 gäller att du som inte har fyllt 65 år vid ingången av 2022 kan ha en inkomst på 554 900 kr utan att behöva betala statlig inkomstskatt (20 procent). Detta utgör den så kallade brytpunkten. Notera också att högsta pensionsgrundande inkomst för inkomstår 2022 uppgår till 572 970 kr.

 

Gör rätt – sänk skatten till 20 procent

För ägare till aktiebolag bör lönen bestämmas även i förhållande de sk 3:12 reglerna. Optimal lön för 2022 beror även på ungefärlig vinst för bolaget och utdelningsbara medel. Gör du rätt kan du komma ner till 20 procent skatt på aktieutdelning istället för att betala mer än 50 procent skatt på tjänsteinkomst.

 

Ta hjälp med att räkna ut lämplig lön och utrymmet för lågbeskattad utdelning

De sk 3:12 reglerna möjliggör att du som ägare enbart beskattar utdelning, inom ett lågbeskattat utrymme, till 20 %. Du som äger minst 4 procent av ditt bolag kan beräkna lågbeskattade utrymmet enligt huvudregeln, inkl lönebaserat utrymme. För att tillgodoräknas det lönebaserade utrymmet måste du eller någon närstående dock ha tagit ut tillräckligt hög lön.

 

Det lönebaserade utrymmet baseras på bolagets kontanta löner, men exempelvis statliga bidrag måste räknas bort. Stöd för sjuklönekostnader och vid korttidspermittering är exempel på stöd som ska beaktas i vissa delar av beräkningarna.

 

Om du inte har möjlighet att använda det lönebaserade utrymmet finns en förenklingsregel som innebär att det lågbeskattade utrymmet är ett schablonbelopp. För utdelningar under 2023 är schablonbeloppet 195 250 kr, vilket proportioneras utifrån ägarens andel i bolaget. Äger du flera bolag får förenklingsregeln endast användas i ett bolag.

 

Kontakta oss gärna om du vill att vi räknar på hur mycket lön du behöver ta ut för att maximera ditt lågbeskattade utrymme.