Skattespaning 2021: Grymt år för rådgivare!

2021 blir året då allt ska hända igen! Om skatten tog time-out 2020 så återkommer frågorna med besked i år. Nu måste vi ”stimulera” oss ut ur coronadepressionen genom ökad tillväxt samtidigt som underliggande trender inom klimat och hållbarhet gör sig alltmer påminda. Med fortsatt låga räntor blir investeringar i unga och välskötta entreprenörsledda företag allt hetare. När nya digitala förhållningssätt samtidigt snabbt ritar om kartan blir affärsmöjligheterna än fler! Så höj blicken, vidga perspektivet och ta på kundens skor!

 

Konkret och på kort sikt bör följande frågor uppmärksammas.

 

  • Den obligatoriska upplysningsskyldigheten till Skatteverket för råd och betalningar kring så kallade internationella skattearrangemang införs i praktiken från 1 januari. Alla internationella transaktioner måste stämmas av om en upplysning ska lämnas eller inte.
  • Reglerna kring coronastöden är i flera fall mer än lovligt vaga. Samtidigt som återbetalningsfrågor kommer att dyka upp ska det planeras för när utdelning kan lämnas igen, eller om fortsatta stöd ska sökas? Hur påverkas ägarna av detta? Vilket eget kapital finns kvar när företag börjar se ljuset i tunneln efter corona? Kan uppskjutna skatter betalas och finns risk för att ägaren blir ansvarig i något läge?
  • Budgetstimulanserna för 2021 är till för att utnyttjas! Investeringsrabatten under 2021, lägre arbetsgivaravgifter för unga, nya växa-stöd, nya och utvidgade rot- och rutavdrag, ökade rabatter för forskning och utveckling liksom anställning av utländska experter. Det är mycket som företagen inte bör missa. Lägg därtill tull- och momsfrågor med anledning av brexit. Ny praxis och nya regler för personaloptioner till anställda är en oslipad diamant!

 

Höjer vi blicken mot underliggande trender och frågor så börjar den frivilliga hållbarhetsredovisningen av skatter enligt GRI 207 att tillämpas i år. Det är en mall för en helt transparent och öppen redovisning av företagets skatter. En sådan efterfrågas allt oftare både av investerare och vid upphandlingar. GRI 207, eller delar av den, tas fram som en särskild skatterapport. Rapporten visar även hur mycket skatt företaget bidrar med till samhället. Allt fler noterade företag hållbarhetsredovisar i dag sina skatter. Passar utmärkt för företagen att ta hjälp av en Auktoriserad Skatterådgivare FAR!

 

På lite längre sikt kommer budgeten i höst för 2022 att vara i fokus.  Där kan vi räkna med fortsatta stimulanser för att hålla uppe tillväxten. Någon stor skattereform tror jag inte på. I stället blir det mer fokus på kortsiktiga frågor. En osäkerhet finns alltid kring 3:12-reglerna, särskilt nu efter alla omfattande stöd som anses ha gått till företag och ägare, inte till anställda. Denna fråga bör följas särskilt av företagare som funderar på en exit.

 

Internationellt kommer frågan om en särskild bolagsskatt på digitala tjänster att avgöras under 2022. Den hänger nära samman med EU:s gigantiska stödpaket om 750 miljarder euro som delvis ska finansieras med en särskild EU-skatt på bland annat dessa tjänster. Samtidigt inser EU att man efter covid-19 riskerar att bli den ”fattige kusinen från landet” i förhållande till Kina och USA. Lägg därtill brexit och det blir uppenbart att unionen tvingas att ”tänka till närings- och tillväxtmässigt” för att inte parkera sig sist bland dessa nya block.

 

Det senare bådar gott även för näringsliv och entreprenörer i Sverige under 2021. Nya affärsmodeller, nya marknader, ökat behov av råd!

 

Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR