Skatteverkets vägledning om plastpåseskatten

1 mars infördes skatt på plastkassar. I maj börjar ytterligare bestämmelser i lagen att gälla. Med anledning av detta har Skatteverket publicerat en vägledning på sin webb.

 

LSP, eller Lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar som den officiellt heter, trädde i kraft 1 mars i år tillsammans med bestämmelserna om lagerhållare. Övriga bestämmelser i lagen börjar tillämpas från och med 1 maj.

 

På sin webb har Skatteverket publicerat en rättslig vägledning där myndigheten beskriver vad lagen innebär, vilka varor som är skattepliktiga, hur skatten beräknas och vilka undantag som finns.

 

Läs mer: Skatteverkets rättsliga vägledning