Stämmer dina kontrolluppgifter?

67 miljoner. Så många kontrolluppgifter har Skatteverket tagit emot inför årets deklaration. Nu uppmanar myndigheten alla att kontrollera så att uppgifterna stämmer.

 

 

Arbetsgivare, pensionsutbetalare, banker, bostadsrättsföreningar med flera har alla skickat in kontrolluppgifter till Skatteverket. Totalt handlar det om närmare 67 miljoner kontrolluppgifter som myndigheten fått in inför årets deklarationer, som skickas ut med början i mars.

 

Kontrolluppgiften ligger till grund för de förifyllda uppgifterna i deklarationen och nu rekommenderar Skatteverket alla att se efter så att uppgifterna stämmer. Allt för att kunna rätta till eventuella fel så snabbt som möjligt. Det man ska titta efter är att personnumret är rätt och att kontrolluppgifterna stämmer med lönebesked och kontoutdrag. Uppgifterna om skatteavdrag ska stämma med den skatt som står på löne- och kontobeskedet.

 

– Om en kontrolluppgift är felaktig ska man höra av sig till den som lämnat uppgiften. Om en kontrolluppgift saknas ska man kontakta den som borde skickat uppgiften, säger Johan Schauman, deklarationsexpert vid Skatteverket.

 

Om rättningar eller kompletteringar kommer in till Skatteverket efter att deklarationen skickats ut uppdateras e-tjänsten och appen med de nya uppgifterna.

 

Charlotta Marténg

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat