Tull och moms påverkas av brexit vid årsskiftet

Övergångsperioden som pågått sedan Storbritannien lämnade EU är snart slut. Något frihandelsavtal finns ännu inte på plats. Tull och moms är två områden som berörs.

 

31 januari 2020 lämnade Storbritannien EU. Med lite drygt fyra månader kvar av övergångsperioden finns ännu inget frihandelsavtal på plats. Många företag riskerar att få problem om inget avtal undertecknas och myndigheter rekommenderar att företagare följer utvecklingen för att kunna förbereda sig och sitt företag på bästa sätt.

 

Storbritannien är en av Sveriges viktigaste handelspartners, för såväl export som import och dessa områden kommer att påverkas från årsskiftet.

 

”I dagsläget vet vi inte hur den framtida relationen mellan EU och Storbritannien kommer att se ut, men det kommer att ställas krav på tullformaliteter som exempelvis att lämna tulldeklarationer vid import och export.” skriver Tullverket på sin webb.

 

Från och med 1 januari 2021 måste EU-företag som vill importera från eller exportera till Storbritannien ha ett registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer ett så kallat Eori-nummer. Det behövs för tullformaliteterna. Ett Eori-nummer går att skaffa redan nu och görs via Tullverkets webb.

 

Men inte bara tullhanteringen påverkas utan även frågor som moms berörs. Skatteverket skriver i sin rättsliga vägledning att efter övergångsperiodens slut kommer samma regler avseende moms att gälla för Storbritannien som för andra länder utanför EU. I praktiken betyder det att försäljning av varor som transporteras från Sverige till Storbritannien räknas som export och att köp av varor som transporteras från Storbritannien till Sverige ses som import. Vid försäljning och köp av tjänster ska Storbritannien ses som ett land utanför EU.

 

Charlotta Marténg

Läs mer: Tullverket om brexit

Läs mer: Skatteverket om brexit