Uppdrag: Möjliggör för alla att lämna in årsredovisningen digitalt

I framtiden ska alla kunna lämna in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket. Oavsett företagsform.

Den digitala inlämningen av årsredovisningen fick en succéstart hos Bolagsverket. Nu har myndigheten, tillsammans med flera aktörer, fått i uppdrag att utveckla tjänsten så att den omfattar alla företagsformer som ska skicka in årsredovisning till Bolagsverket.

 

Bolagsverket, Bokföringsnämnden, Skatteverket, Statistiska centralbyrån och Finansinspektionen har redan börjat arbetet med regelverket K3. Målet är att under andra kvartalet 2019 ska även aktiebolag som tillämpar K3 men inte upprättar koncernredovisning, kunna lämna in årsredovisningen digitalt.


Läs mer: 
Succé för digital inlämning

 

Tanken är att företagens börda att lämna uppgifter ska minska och att myndigheters och näringslivets informationshantering ska effektiviseras.

 


Nina Brede, operativ projektägare
Foto: Bolagsverket

 

– Med det nya uppdraget kan vi fortsätta att nytta digitaliseringens kraft och förenklar för företagen, säger Nina Brede, operativ projektägare på Bolagsverket.

 

Uppdraget ska slutredovisas senast 31 mars 2021. I slutredovisningen till Regeringskansliet ska vi lämna förslag på fortsatt arbete, samordning och förvaltning av begreppsstandarder, processer och tjänster för inlämnande och informationsutbyte av finansiell information mellan myndigheter och näringsliv.


Charlotta Marténg

 

Läs mer: Enkät: Klarar bokföringsprogrammen kraven?

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat