Vad gäller kring provanställning?

Kan man provanställa samma person mer än en gång? Om det skriver advokat Anneli Lönnborg, verksam vid Gernandt & Danielsson, i sin senaste krönika i tidningen Resultat. Hon lyfter ett par frågor som är viktiga för dig som arbetsgivare att tänka på när det handlar om provanställning.

 

”Lite förenklat finns det egentligen bara två parametrar som arbetsgivaren måste förhålla sig till när det kommer till möjligheterna för en provanställning. Prövotiden får inte sträcka sig längre än sex månader och prövotiden får inte heller upprepas. Det är dock okej att avtala om kortare prövotid och också förlänga en sådan kortare prövotid, förutsatt att prövotiden totalt sett inte överstiger sex månader.” skriver Anneli Lönnborg i krönikan.

 

Det är viktigt att komma ihåg – både för arbetsgivare och arbetstagare –  att en provanställning skiljer sig från andra anställningsformer på det sättet att båda parter kan avbryta anställningen utan att ta hänsyn till någon uppsägningstid. Samtidigt gäller också att om inte annat avtalats har den anställde inte rätt att gå tillbaka till sin tidigare tjänst hos arbetsgivaren.

 

”En hos arbetsgivaren sedan tidigare anställd har inget bättre skydd än en helt ny, sedan tidigare ”oprövad”, arbetstagare när det kommer till en provanställning. En sedan tidigare anställd har därmed inte rätt att återgå i sin tidigare tjänst, med mindre än att arbetsgivaren beviljat tjänstledighet från den tidigare tjänsten eller att parterna träffat någon annan överenskommelse som innebär att den anställde har rätt att återgå i till sin tidigare tjänst.” skriver Anneli Lönnborg.

 

 

Läs krönikan i sin helhet: Kan man provanställa samma person flera gånger?

 

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat