Var noga med skillnaden mellan arbetstillstånd och A-skatt

Har du koll på att dina anställda har arbetstillstånd? Som arbetsgivare är det ditt ansvar. Att A-skatt finns räcker inte.

 

Har du anställda som kommer från länder utanför EU eller EES? I så fall finns vissa saker att tänka på. En av dem är att ta reda på om personen har arbetstillstånd.

 

– Vi ser allt oftare att människor arbetar i Sverige utan tillstånd. Därför vill vi uppmana företagarna att vara noggranna när de anställer. Att en person har A-skatt innebär inte automatiskt att man har rätt att arbeta i Sverige, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

 

Grunden är att den som arbetar i Sverige, legalt eller illegalt, ska betala skatt här. Därmed ska denne också registreras i skattedatabasen och A-skattsedel utfärdas. Men A-skatt är inte detsamma som arbetstillstånd, utan endast ett bevis på att personen ifråga är skatteregistrerad framhåller Pia Blank Thörnroos.

 

Som arbetsgivare är det ens ansvar att ta reda på att de anställda verkligen har arbetstillstånd. Personen ska ha ansökt om och fått sitt arbetstillstånd innan hen kommer till Sverige. Det finns dock några undantag där ansökan kan lämnas in efter att personen rest in i Sverige.

 

– Det är inte Skatteverkets sak att se till att arbetstillstånd finns när A-skatt utfärdas utan det ansvaret ligger hos den som anställer. Enda gången Skatteverket begär in uppgift om arbetstillstånd är om en person från ett land utanför EU/EES ansöker om A-skatt innan personen har ett arbete, säger Pia Blank Thörnroos.

 

På Migrationsverkets webb finns information om vad arbetsgivare ska tänka på när det handlar om anställningar. Där upplyser myndigheten även om att den som anställer en person från ett land utanför EU eller EES ska meddela Skatteverket om detta.

 

Charlotta Marténg

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Läs mer: Migrationsverket om anställningar och arbetstillstånd