Varför vill revisor ha ett engagemangsbesked?

Revisorn har bett om ett engagemangsbesked – vad är det och vad används det till?

Läs vad Resultats expert Kim Lavin, auktoriserad revisor på Baker Tilly Helsingborg svarar.

 

Svar: Engagemangsbeskedet är ett dokument som går att beställa hos banken som utvisar det aktuella bolagets samtliga engagemang hos banken per ett visst datum. Det görs vanligen i samband med bokslutsdagen.

 

Utöver saldon på de bankkonton som bolaget har i banken framgår även information om eventuella krediter, garantier, panter, borgen, särskilda villkor (covenanter) eller dylikt som bolaget avtalat om med banken.

 

Revisorn efterfrågar detta för att kunna stämma av sammanställningen av engagemangen mot bolagets räkenskaper och årsredovisning.

 

Kim Lavin, auktoriserad revisor
Baker Tilly Helsingborg

Publiceras i samarbete med tidningen Resultat