Alla bolag är värda en bra revisor.

Vi gillar siffror men älskar människor. Oavsett om det finns krav på revision av ditt bolag eller om du själv valt det, är din verksamhet värd en riktigt bra revisor. Alla revisorer har tystnadsplikt och ska ge dig en oberoende granskning för kvalitetssäkring av dina räkenskaper. Det är dock inte alla som förstår sig på människor lika bra som finanser så som våra revisorer gör.Din verklighet är vår

Vi på Baker Tilly Sverige består av många mindre och medelstora byråer som, precis som ditt företag, drivs av självständiga entreprenörer i ägarledda företag. Därmed liknar vi våra kunder och har förståelse för din verksamhet och vardag. En viktig relation

Förvånansvärt få kunder gör ett aktivt val av revision och det är förvånande med tanke på den insyn som revisorn har i företagets räkenskaper och dess verksamhet. Genom att själv välja en revisor som du litar på, trivs med och som trivs på sitt jobb, vinner du både trygghet och trovärdighet.